Familieopstellingen kunnen je helderheid geven over een vraagstuk dat je inbrengt. Via een opstelling wordt duidelijk hoe conflicten, fysieke en/of emotionele klachten hebben kunnen ontstaan. Door middel van interventies kun je de disbalans oplossen zodat de energie weer kan stromen en je klachten verminderen of verdwijnen.

In mijn praktijk werk ik 1-op-1 met tafelopstellingen of vloerankers. Bij een tafelopstelling wordt er gebruik gemaakt van poppetjes, voorwerpen, symbolen of kaartjes. Deze worden door jou neergezet of neergelegd in de opstelling om op die manier de posities van de betrokkenen binnen jouw vraagstuk zichtbaar te maken. Een familieopstelling geeft direct inzicht in de onderstroom en dynamieken die spelen in je familie. Het is een hele snelle en directe therapievorm, waarbij je zelf makkelijk contact maakt met de energie van jouw systeem. In de opstelling voel je zelf aan waar de energie niet meer stroomt en waar de oplossingen voor jouw probleem zich bevinden.

Tijdens een familieopstelling komen verstrikkingen aan het licht die hebben geleid tot blokkades of stagnaties in je huidige leven. Vaak betreffen deze verstrikkingen onverwerkte emoties ten gevolge van nare gebeurtenissen of trauma’s uit het verleden van jezelf of dateren ze uit eerdere generaties binnen de familielijn die de later geboren familieleden onbewust en onbedoeld belasten en zorgen voor een disbalans. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vroegtijdig overlijden van een ouder of een kind, scheiding van ouders, zwaar ongeval of ziekte, oorlogstrauma, etc. Door eenvoudige aanwijzingen van de opsteller kan er beweging in de situatie worden gebracht, waardoor er rust ontstaat in het systeem en heling kan plaatsvinden.

Tijdens een familieopstelling kan inzicht worden gekregen in herhalende patronen, overgenomen lasten, verstorende dynamieken en symptomen. Ook kunnen nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht en kunnen verantwoordelijkheden daar worden gelegd waar ze thuishoren. Een familieopstelling zorgt voor bewustwording van de eigen en de overgenomen gevoelens uit het familiesysteem en heeft voor jou als doel om uit eigen vrije wil en autonomie beter beslissingen te kunnen nemen voor jezelf, passend bij jouw eigen behoeften. De effecten van een opstelling zijn op korte, maar vaker op lange termijn merkbaar. Na een opstelling komt er een proces op gang waardoor je of direct kunt laten wat geweest is, of het kan nog zo zijn dat de uitwerking wat meer tijd nodig heeft.

           ‘’Het is nooit te laat een mooie jeugd gehad te hebben’’                             Milton Erickson