Als cliënt is het goed om te weten hoe Praktijk Inner Peace met persoonsgegevens omgaat.

PRIVACY


De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degen van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS


Praktijk Inner Peace registreert gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidgegevens. Voor het registreren van deze persoonsgegevens vragen wij uw toestemming door middel van een intakeformulier.

Voor de registratie van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

VERSLAGLEGGING AAN DE HAND VAN EEN INTAKEFORMULIER


Het doel van verslaglegging is:

– Contact op te kunnen nemen met cliënt

– Persoonlijke gegevens plus (indien nodig) een foto i.v.m. evt. afstandsbehandeling

– Voor het uitvoeren van een behandeling (door inzicht te verkrijgen in event.medische        voorgeschiedenis en in het thema of thema’s).

– Mogelijkheid om de geboden behandeling financieel af te handelen.

– Het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten en producten.

– Versturen van event. nieuwsbrief.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT.


NEI praktijk Inner Peace kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Inner Peace, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk Inner Peace verstrekt. Praktijk Inner Peace kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM PRAKTIJK INNER PEACE GEGEVENS NODIG HEEFT 


Praktijk Inner Peace verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Praktijk Inner Peace uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG PRAKTIJK INNER PEACE GEGEVENS BEWAART 


Praktijk Inner Peace bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één  jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN 


Praktijk Inner Peace verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

– Bijvoorbeeld om andere zorgverleners te informeren, als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

– Voor het gebruik van waarnemingen, tijdens mijn afwezigheid.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gewenste gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 


Op de website van Praktijk Inner Peace worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Inner Peace gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkinnerpeace.nl.

Praktijk inner Peace zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN 


Praktijk Inner Peace neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Inner Peace maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door

Praktijk Inner Peace verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met

Praktijk Inner Peace op via info@praktijkinnerpeace. www. praktijkinnerpeace.nl is een website van mijn domein. Praktijk Inner Peace is als volgt te bereiken:

Postadres: Noordzeelaan 3, 5628 KP, Eindhoven

Vestigingsadres: Willem Rosestraat 8, 5622 GH, Eindhoven

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17181706

Telefoon: 0622563576

E-mailadres: info@praktijkinnerpeace.nl